Drukmeting

Bij drukmeting wordt een soort deken met honderden manometertjes op diverse matrassen gelegd. Daarmee kunnen verschillen in druk worden geregistreerd. De gedachte erachter is, dat de druk gelijkmatig verdeeld behoort te zijn. Bekijken we de mens in zijligging, dan is het normaal, dat het meeste gewicht (en derhalve druk) rond het bekken zit, gevolgd door de schouderpartij. Wordt de druk gelijkmatiger verdeeld dan verplaatsen we als het ware het gewicht naar de lichtere delen van het lichaam. Dat kunnen we vooral bij het liggen op een waterbed constateren!

Door drukverdeling wordt ons lichaam van houding veranderd. Het logische gevolg is dat de spieren meer moeten gaan werken en aanspannen. De spieren moeten namelijk de gehele nacht meer inspanning verrichten, dan eigenlijk de bedoeling is. Na verloop van tijd verzuurt u en staat de volgende morgen in ieder geval niet uitgerust op.

Over het algemeen kan worden gesteld, dat het adagium dat de druk verdeeld moet worden en/of drukpunten moeten worden opgeheven slechts opgaat bij extreme situaties zoals bij verpleging, waarbij sprake is van een te hard bed gepaard gaand met zeer weinig of geen houdingverandering.

Klik voor meer info of kijk naar de meest gestelde vragen!
ornament

Goede rust is belangrijk!

Logo Stichting voorlichting slaapcomfort